ब्लॉग में आने पर आपकी संख्या :-

शिव पंचाक्षरी स्तोत्रं

ॐ नमः शिवाय
  नागेन्द्रहराया त्रिलोचनाय
भास्मंगारागाया महेश्वराय

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय

तस्मै नकाराय नमः शिवाय ..


मन्दाकिनी सलिला चंदना चर्चिताय

नंदिश्वारा प्रमाथानाथा महेश्वराय

मंदारापुश्पा बहुपुश्ह्पा सुपुजिताया

तस्मै मकाराय नमः शिवाय ..

 
शिवाय गौरी वादानाब्जवृन्दा
सूर्याय दक्शाध्वारा नशाकाया

श्रीनिलाकंथाया व्रुश्ढ़वाजय
 
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ..
 
वसिष्ठ कुम्भोद्भावा गौतामार्य
देवार्चिता मुनीन्द्र शेखाराया.

चन्द्रर्कावैश्वनारा लोचानाया
 
तस्मै वकाराय नमः शिवाय ..
 
यक्शास्वरुपाया जताधाराया
पिनाकहस्ताया सनातनाय

दिव्याय देवाय दिगम्बराय
 
तस्मै यकाराय नमः शिवाय ..

Kindly Provide Food & clean drinking Water to Birds & Other Animals,
This is also a kind of SEWA.
 
  For Join Our Blog :- Click Here


For Join Our New Blog :- Click Here 
For Visit Our Website :- Click Here
For Our Profile :- Click Here

For Join Our Group :- Click Here

For Join Our Page :- Click Here


                                                      wosgrp@saimail.com

 For Daily SAI SANDESH  :- Click Here
 
For Daily MAHADEV SANDESH :- Click Here

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.