ब्लॉग में आने पर आपकी संख्या :-

शिव जी के 108 नाम


ॐ नमः शिवाय

(1) ऊँ स्थिराय नम:
(2) ऊँ स्थाणवे नम:
(3) ऊँ प्रभवे नम:
(4) ऊँ भीमाय नम:
(5) ऊँ प्रवराय नम:


(6) ऊँ वरदाय नम:
(7) ऊँ वराय नम:
(8) ऊँ सर्वात्मने नम:
(9) ऊँ सर्वविख्याताय नम:
(10 ) ऊँ सर्वस्मै नम:
(11) ऊँ भवाय नम:
(12) ऊँ जटिने नम:
(13) ऊँ चर्मिणे नम:
(14) ऊँ शिखण्डिने नम:
(15) ऊँ उवांगाय नम:
(16) ऊँ हराय नम:
(17) ऊँ हरिणाक्षाय नम:
(18) ऊँ सर्वभूतहराय नम:
(19) ऊँ नियताय नम:
(20) ऊँ शाश्वताय नम:
(21) ऊँ ध्रुवाय नम:
(22) ऊँ श्मशानवासिने नम:
(23) ऊँ भगवते नम:
(24) ऊँ खेचराय नम:
(25) ऊँ गोचराय नम:
(26) ऊँ अर्दनाय नम:
(27) ऊँ अभिवाद्याय नम:
(28) ऊँ महाकर्मणे नम:
(29) ऊँ तपस्विने नम:
(30) ऊँ भूतभावनाय नम:
(31) ऊँ महारुपाय नम:
(32) ऊँ वृषरुपाय नम:
(33) ऊँ महायशसे नम:
(34) ऊँ महात्मने नम:
(35) ऊँ सर्वभूतात्मने नम:
(36) ऊँ विश्वरुपाय नम:
(37) ऊँ लोकपालाय नम:
(38) ऊँ हयगर्दभये नम:
(39) ऊँ पवित्राय नम:
(40) ऊँ आदिकराय नम:
(41) ऊँ चन्द्राय नम:
(42) ऊँ सूर्याय नम:
(43) ऊँ शनये नम:
(44) ऊँ केतवे नम:
(45) ऊँ ग्रहाय नम:
(46) ऊँ बृहस्पतये नम:
(47) ऊँ अत्रये नम:
(48) ऊँ स्वयंश्रेष्ठाय नम:
(49) ऊँ गन्धधारिणे नम:
(50) ऊँ सर्वशुभकराय नम:
(51) ऊँ गणपतये नम:
(52) ऊँ पशुपतये नम:
(53) ऊँ नीलाय नम:
(54) ऊँ निरवग्रहाय नम:
(55) ऊँ कृष्णवर्णाय नम:
(56) ऊँ महामुखाय नम:
(57) ऊँ महाजटाय नम:
(58) ऊँ सुदर्शनाय नम:
(59) ऊँ महामुनये नम:
(60) ऊँ प्रकाशाय नम:
(61) ऊँ प्रियाय नम:
(62) ऊँ पुष्करस्थपतये नम:
(63) ऊँ यज्ञसमाहिताय नम:
(64) ऊँ भूतवाहनसारथये नम:
(65) ऊँ भस्मभूताय नम:
(66) ऊँ विश्वकर्मपतये नम:
(67) ऊँ उग्राय नम:
(68) ऊँ त्रिशुक्लाय नम:
(69) ऊँ अमरेशाय नम:
(70) ऊँ प्रभावाय नम:
(71) ऊँ चन्द्रवक्त्राय नम:
(72) ऊँ महादेवाय नम:
(73) ऊँ त्रिशकंवे नम:
(74) ऊँ विष्णवे नम:
(75) ऊँ कृष्णपिगंलाय नम:
(76) ऊँ सिंहवाहनाय नम:
(77) ऊँ सर्वभूतवाहित्रे नम:
(78) ऊँ भूतपतये नम:
(79) ऊँ नन्दिकराय नम:
(80) ऊँ नन्दिने नम:
(81) ऊँ वैद्याय नम:
(82) ऊँ अमराय नम:
(83) ऊँ नीरजाय नम:
(84) ऊँ त्रिविक्रमाय नम:
(85) ऊँ सेनापतये नम:
(86) ऊँ चीरवाससे नम:
(87) ऊँ त्रिजटाय नम:
(88) ऊँ नम: शिवाय:
(89) ऊँ रुद्राय नम:
(90) ऊँ नीलकंठाय नम:
(91) ऊँ सोमनाथाय नम:
(92) ऊँ कपर्दिने नम:
(93) ऊँ बृषभध्वजाय नम:
(94) ऊँ सुरेशाय नम:
(95) ऊँ सोमेश्वराय नम:
(96) ऊँ व्यालप्रियायै नम:
(97) ऊँ दिगम्बराय नम:
(98) ऊँ उमाकान्ताय नम:
(99) ऊँ ईशाय नम:
(100 ) ऊँ जगत्प्रतिष्ठाय नम:
(101) ऊँ अन्धकासुरमर्दिने नम:
(102) ऊँ त्रिनेत्राय नम:
(103) ऊँ विश्वनाथाय नम:
(104) ऊँ श्मशानवासिने नम:
(105) ऊँ गौरीपतये नम:
(106) ऊँ पशुपतिनाथाय नम:
(107) ऊँ लिंगाय नम:
(108) ऊँ मृत्युञ्जय नमः


Kindly Provide Food & clean drinking Water to Birds & Other Animals,
This is also a kind of SEWA.
 
For Join Our Blog :- Click Here
For Join Our New Blog :- Click Here
For Visit Our Website :- Click Here
For Our Profile :- Click Here
For Join Our Group :- Click Here
For Join Our Page :- Click Here
E-Mail :- saikahoney@saimail.com
For Daily SAI SANDESH :- Click Here

For Daily SAI SANDESH On Your Mobile